Reslutat fra brukerundersøkelse 2012

Her kan dere se resultat fra brukerundersøkelse 2012 for vår barnehage: Brukerundersøkelse 2012

Vi er godt fornøyd med resultatet og setter pris på gode tilbakemeldinger selv om vi dette året har hatt midlertidige lokaler. Det bærer nok undersøkelsen litt preg av. Vi har jobbet med resultatet og hentet ut områder vi vil jobbe bedre med fremover. Disse områdene blir presentert på foreldremøtet.