Brukerundersøkelsen 2013

Her kan dere se resultat fra brukerundersøkelse 2013 for vår barnehage: Brukerundersøkelse 2013

Vi ønsker å takke foreldrene for de gode tilbakemeldingene.

Samtidig vil vi se på de områdene vi kan forbedre oss.