Brukerundersøkelsen 2014

Her kan dere se resultat fra brukerundersøkelse 2014 for vår barnehage: Brukerundersøkelse 2014

Vi ønsker nok en gang å takke foreldrene for støtten de gir oss.

Vi skal samtidig bruke tid til å evaluere oss selv og forsøke å forbedre oss på noen ting.