Dokumenter

Årsplan
Barnehagens mål: Vi vil tilby barna en lekende, naturlig og røff barnehagehverdag.

I årsplanen vår kan du se hvordan vi har tenkt til å nå dette målet i 2020!

Pedagogisk plattform
Den pedagogiske plattformen er grunnmuren for barnehagens arbeid. Med utgangspunkt i ”Lov om barnehager”, ”Rammeplan for barnehager” og vår visjon ”Vi er en lekende, naturlig og røff barnehage”, har vi utarbeidet en plattform.

Denne plattform viser hva vi i Hellerud barnehage står for, og skal gjenspeile det daglige arbeidet i barnehagen.

Last ned vår pedagogiske plattform her.

Vedtekter
Hellerud barnehages formål: Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne.

Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barnet med å utvikle evne til toleranse og omsorg for andre, samt gi mulighet for selvutfoldelse gjennom allsidig lek og aktivitet. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg, støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen. Den etiske veiledningen barnehagen gir må ta hensyn til barnets alder og modenhet. Barnehagen skal formidle sentrale kristne tradisjoner slik de bl.a. kommer til uttrykk ved de store kristne høytider.

Last ned vedtektene til Hellerud barnehage