MyKid

Vi bruker MyKid i den daglige kommunikasjonen med foreldrene. Her skriver vi dagsrapporter, legger ut bilder som viser dagen vår, ukeplaner og månedsplaner, sender beskjeder og informerer. For eksempel når det er vikarer i barnehagen og hva de heter.

Vi ønsker at foresatte sjekker og oppdaterer seg på ukeplaner jevnlig, følger med på informasjon om turer og utflukter, leser dagsrapporter og fører fravær ved sykdom, ferie etc.