Levering og henting

Når dere kommer senere enn kl. 10.00, eller barnet har fri/er syk, vær så snill å legge inn melding på MyKid eller ring oss. Dette vil hjelpe oss med tanke på planlegging av turer og lignende.

Er det noen andre enn foresatte som skal hente barnet i barnehagen må vi ha beskjed om det. Vi gir ikke fra oss barnet til personer som ikke står på listen, uten at vi har fått beskjed av mor eller far. Dette er for barnets og deres sikkerhet.